บึงบัว

ชมความงามของดอกบัวที่ผลิบานในช่วงฤดูร้อน
ท่ามกลางทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยเขาสามร้อยยอด
มีเรือบริการชมทุ่งบัวหลวง และสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
"บึงบัว" เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีวิวธรรมชาติอันสวยงาม และเป็นบึงบัวที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา สามร้อยยอด มีพืชน้ำนานาพันธุ์ และมีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินเล่นรับลม ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น
"บึงบัว" ทุ่งสามร้อยยอด เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีที่ราบลุ่มกว้าง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมถึงมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างๆ และมีบัวหลายสายพันธุ์ขึ้นอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ ไม่ว่าจะเป็นบัวหลวง บัวเผื่อน บัวผัน บัวสาย รวมถึงพืชน้ำนานาพันธุ์ อย่าง กก อ้อ ธูปฤาษี เหนือบึงบัวมีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินเล่นรับลม ชมพระอาทิตย์ตก บรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่าน และผืนป่าเขียวขจี ระหว่างทางเดินมีศาลาหลังน้อยเป็นจุดแวะพัก ไว้หายเหนื่อยค่อยเดินต่อได้ เพื่อให้เราได้ถ่ายภาพสวยงาม สิ่งที่เราจะได้ยิน คือ เสียงของธรรมชาติ ทั้งนกนานาชนิด เสียงลมที่พัดผ่านทุ่งสามร้อยยอดเป็นระยะๆ
และที่พลาดไม่ได้ คือ กิจกรรมล่องเรือชมบึงบัวที่จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าอยากนั่งเรือชมบึงบัวก็สามารถเช่าเรือชาวบ้าน มีบริการเรือถ่อของชาวบ้าน ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวล่องไปตามเส้นทาง ได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปให้เต็มปอดก่อนกลับเข้าเมือง
ที่ตั้ง : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ( บึงบัว ) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดทุกวัน : 07:00 - 18:00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
พิกัด : https://goo.gl/maps/8xCz8fQrep4FUrtx7